Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kto może zostać uczestnikiem

Czcionka:

Do Centrum mogą zgłaszać się osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Drezdenko, które są zmotywowane do zmiany swojej sytuacji życiowej i spełniają warunki uczestnictwa. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z tej możliwości skorzystać mogą w szczególności osoby:

 • bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy co najmniej od 12 miesięcy bez prawa do zasiłku;
 • niepełnosprawne - stopień lekki i umiarkowany;
 • bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności;
 • zwalniane z zakładów karnych;
 • uzależnione od alkoholu;
 • uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających;
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Osoba spełniająca przynajmniej jeden z powyższych warunków, na podstawie własnego wniosku (lub wniosku przedstawiciela ustawowego), powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za jej zgodą może zostać skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej, przez ośrodek pomocy społecznej lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy.

Wniosek, o którym mowa, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Przyjęcie do Centrum poprzedzone jest podpisaniem indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który trwa 12 miesięcy (w tym okres próbny - 1 miesiąc). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa do 6 miesięcy.

Korzyści z uczestnictwa w zajęciach Centrum:

 • świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu próbnym w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych),
 • nieodpłatnie jeden posiłek dziennie,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
 • ubezpieczenie z tytułu wypadku,
 • ubranie robocze i środki czystości,
 • szkolenia zawodowe oraz szkolenia z udziałem psychologa i doradcy zawodowego,
 • szkolenie BHP,
 • doświadczenie zawodowe.

 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w programie poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz można pobrać w siedzibie CIS codziennie od godziny 7.00 do 15.00

Godziny pracy:

pon.- pt.
7.00 - 15.00

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny