Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://cisdrezdenko.naszaplacowka.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • dokumenty w postaci skanów
  • nieopisane zdjęcia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Lisowska, adres poczty elektronicznej cis@drezdenko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 762 00 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku oraz obszarów kontroli dostępne do przemieszczania się przez osoby niepełnosprawne z pomocą osoby towarzyszącej lub samodzielnie. Przejścia szerokie ale przy wejściu do budynku próg, który osobie niepełnosprawnej poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego może stwarzać trudności do samodzielnego pokonania go.

2. Po wejściu do środka budynku znajdują się schody do wejścia do biur oraz schody do zejścia do toalety. Brak windy.

3. Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Nie występują żadne przeciwwskazania do wstępu z psem asystującym osobie niepełnosprawnej.

5. Istnieje możlwiość korzystania z usług tłumacza online lub osobiście po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w siedzibie Centrum.

AKTUALNOŚCI:

Godziny pracy:

pon.- pt.
7.00 - 15.00

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny